Weer thuis (maart 2018)

7 mrt

Ha lieve mensen,

We zijn weer helemaal terug in Lima en kijken terug op een fantastische tijd in Nederland. De gezelligheid, het warme meeleven, presentaties en ontmoetingen, nieuwe sponsoren, de frisse wind en wijdse polders, familie en vrienden om ons heen en vrijheid….. dat zijn dingen die ons gezin, als ook Brazos Abiertos, ontzettend goed hebben gedaan en waar we heel dankbaar voor zijn.

Vanuit het koude Nederland landden we in het warme Peru, in de warmste maand van het jaar. Met ons landde ook een Amerikaans ‘mission team’; 15 mannen die een week lang keihard hebben gewerkt om de Brazos Abiertos school volledig aan te pakken. Het dak ging eraf, de lokalen werden vergroot en vloeren gelegd. Intussen voldoen we aan de overheids eisen en zullen a.s. maandag de lessen beginnen. We zijn deze mannen maar wat dankbaar en sloten deze week af met een gezellige bbq in onze tuin. Want, er moet natuurlijk wel goed gegeten worden 😉
Deze week hielden we de Vakantie Bijbel Club @ Brazos Abiertos voor zo’n ruim 60 kinderen en een groep tieners. Het was fantastisch! Met als spectaculaire afsluiter…… de zwembadjes in.

Timo, Joah en Hanna hebben hun schoolwerk direct na aankomst alweer opgepakt. Het was en is weer even wennen maar ze doen hun best. Ze missen hun Nederlandse school met vrienden en vriendinnetjes best wel. Om over de ijspret daar maar niet te praten 😉 We vragen jullie gebed voor hen en zijn dankbaar voor de mooie ervaringen die ze in hun hart meedragen.
We vragen jullie blijvende gebed voor ons en ons team. Het zijn drukke tijden waarin veel op ons afkomt en er door veel mensen een beroep op ons wordt gedaan. We zijn tegelijkertijd dankbaar dat God ons de kracht geeft en dat we een zegen en een lichtpunt voor vele mensen mogen zijn.

Lieve groet en tot horens,

Jordi en Ria
Timo, Joah en Hanna Elena Bosch


Geen commentaar mogelijk.