Afgelopen 5 jaar RSS

Wat is er bereikt in de afgelopen 5 jaar

5 jan

Preventiecentrum wordt goed gebruikt

Aanschaf van een koe ten behoeve van inkomstenverwerving van een project voor straatkinderen (2009)Colombia

Aanschaf bibliotheek voor opvangtehuis van straatkinderen (2009 en 2010)Peru.

Bouw preventiecentrum Brazos Abiertos en aanschaf meubels, tafels, kasten, keuken, materialen (2011) Peru.

Opzetten van een schooltje voor kinderen met een programma om hen voor te bereiden op regulier onderwijs. (2011)Peru.

Bouw van overdekt speeltoestel met speelhuisje en aanschaf van diverse duurzame materialen(2012)Peru

Ondersteuning aan 21 kinderen in de voorbereiding op basisonderwijs en ondersteuing aan 20 kinderen in het voortgezet onderwijs (2011 en 2012).

Aanschaf 2000 bananenplanten om naast te cacao voor enige inkomsten te zorgen (2013)