Missie en visie RSS

Missie in Lima, Peru

5 jan

In Lima wonen veel straatkinderen, de aantallen worden geschat tussen honderden en duizenden. Al ruim 30 jaar wordt er gewerkt om de kinderen van de straat te halen, zowel met zachte als met harde hand. Resultaat is dat de kinderen gehard zijn en vaak moeilijk te bereiken.

De levensverwachting van een kind op straat is niet hoger dan 25 jaar, waarbij het overgrote deel al voor het 18e levensjaar is overleden. Alle kinderen komen uit ontwrichte gezinnen, waarin vaak sprake is van verslaving, misbruik, ontucht en exploitatie.

Sloppenwijken

De sloppenwijken, van waaruit ze vaak komen hebben reeds een klimaat, waarin overleving en eigenbelang als belangrijkste aspecten kunnen worden genoemd. De hulp, in alle gevallen goed bedoeld, is vaak erg institutioneel en op één organisatie na heeft iedereen een maximum leeftijd, waarop het kind moet vertrekken.

Geen enkele organisatie hanteert een familie-aanpak, waardoor als het kind volwassen is, eigenlijk geen enkel benul heeft wat een gezond gezin eigenlijk inhoudt. De kans dat het verkeerd afloopt, wanneer het kind uiteindelijk zelf een gezin sticht, is daarom erg groot. (meer…)