Brazos Abiertos RSS

Brazos Abiertos

1 mrt

Estrillita

Het team van Brazos Abiertos is werkzaam in Estrellita, een sloppenwijk net buiten Lima. De wijk telt momenteel meer dan 5000 inwoners van de allerarmste klasse van Peru. De problemen binnen de gezinnen zijn dan ook vaak meervoudig en bijzonder moeilijk om uit de viceuze cirkel te stappen. Brazos Abiertos wil de gezinnen helpen om het gezin te worden, zoals God ooit had bedoeld toen hij het gezin schiep.

Dagopvang/kleuterschool

In maart 2011 is Brazos Abiertos gestart met een dagopvang/kleuterschool voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Hier ontvangen de kinderen dagelijks ontbijt, vers fruit en kunnen ze weer even echt kind zijn. Naast het spelen

Kinderen op de dagopvang

ontvangen ze onderwijs en worden ze de basisnormen en waarden bijgebracht. Recent is Brazos Abiertos ook begonnen met naschoolse opvang. Alle kinderen kennen een bijzondere achterstand in hun ontwikkeling en door middel van spel en onderwijs probeert het team van Brazos Abiertos deze achterstand in te halen. De komende maanden hoopt het team uit te breiden met: – Jeugdactiviteiten – Workshops en persoonlijke begeleiding van ouders – Bijbelstudies

Preventie

Er is uitgebreid onderzoek verricht, voorafgaand aan het schrijven van dit preventieproject. Zes organisaties met ieder ruim 20 jaar relevante ervaring, hebben unaniem geantwoord op de vraag wat zij nu nodig vinden in hun

Zwaai, zwaai

 stad: preventie, preventie, preventie. Het doel is om in iedere probleemwijk in Lima een preventiehuis starten, vanwaar gewerkt gaat worden met alle leden van het gezin. De leidende draad van deze preventiehuizen proberen antwoord te geven op de vraag: wat is een gezond gezin?

Acitiviteiten

Activiteiten in een preventiehuis zijn onder andere het opvangen en toerusten van jonge kinderen, bijbelclubs, voorlichting en activiteiten met jongeren, workshops voor ouders (waaronder tienermoeders) en ondersteuning bij het overwinnen van verslavingen. Er is met dergelijk preventiewerk al heel goede resultaten geboekt in Bogota, waar meegeholpen is aan het opzetten van familiewerk en ambulante begeleiding onder de allerarmsten. Hieruit is reeds gebleken dat met kleinschalige activiteiten grote veranderingen in levens teweeg gebracht konden worden.